FONS+ | Gewoon doen! De kracht van differentiatie (Fons 2)

In Fons 2 (p. 6-7) houdt Mathias Chlarie een bezield pleidooi voor meer differentiatie in het basisonderwijs. Helaas hadden we in het tweede nummer onvoldoende plaats om alles weer te geven, en dat zetten we hieronder graag recht! 

In het kader op pagina 7 wordt verwezen naar het criteriumrooster, dat gebruikt kan worden om te differentiëren bij het uitvoeren van een opdracht in de klas. Een voorbeeld van zo’n criteriumrooster vind je hier.

Onderaan in het kader wordt ook doorverwezen naar een aantal leestips op de website. Die vind je hieronder terug – veel leesplezier!

  • Bonset, H. (2010). “Taalkundeonderwijs: veel geloof, weinig empirie”. In: Levende Talen Magazine, 98, nr. 2.
  • Boele, K. (2015). “Onderwijsheid. Terug naar waar het echt om gaat”. Uitgeverij Klement, Pelckmans
  • Callebaut, I. (2014). “De klassieke nieuwjaarsbrief. Behouden als een stuk Vlaams cultureel erfgoed of er eindelijk iets heel zinvols van maken?”. In: School+Visie 2014, nr. 2.
  • Callebaut, I. (2015). “Essentie en idealen van taalonderwijs.”, in: Sint-Canisiusblad jrg. 112, nr.4.
  • Chlarie, M. (2010). “Het taalprofiel van de school”. In: Breedbeeld VVKSO, jrg. 3, nr.1.
  • Chlarie, M. (2012). “De meester en juf voor het taaltribunaal”. In: Bundel HSN-conferentie 2012.
  • Finet, D. (2011). “Dreigt Babylonische spraakverwarring zonder Standaardnederlands?”, Sint-Canisiusblad,  jrg. 109, nr. 2.
  • Gheuens, K. (2010). “De spelling voorbij. Een onderzoek naar het hedendaagse gebruik van spelling bij Vlaamse en Nederlandse jongeren in formele en informele contexten”. KULeuven.